Nisfruttaw il-Qawwa ta 'Inositol: Kif Jista' Jgħin Kontroll tad-Dijabete

trattament inositol dijabete
Ħin tal-qari: 6 minuti

Il-ħajja bid-dijabete tista 'tkun esperjenza ta' sfida u kbira, iżda r-riċerka tissuġġerixxi li ċerti supplimenti tad-dieta jistgħu jgħinu biex jimmaniġġjaw il-kundizzjoni. O inositol Huwa suppliment wieħed bħal dan li joffri għadd ta 'benefiċċji għal kull min jgħix bid-dijabete. Dan il-blog post se jesplora x'inhu l-inositol, kif jaħdem, u l-benefiċċji potenzjali tiegħu għall-ġestjoni tad-dijabete. Aħna ser niddiskutu wkoll rakkomandazzjonijiet ta 'dożaġġ u konsiderazzjonijiet ta' sigurtà meta tieħu inositol bħala suppliment. Fl-aħħarnett, se nħarsu lejn fejn tista 'tixtri inositol bi prezz raġonevoli. Sa tmiem din il-post tal-blog, il-qarrejja għandu jkollhom fehim aħjar ta 'kif l-inositol jista' jgħinhom jimmaniġġjaw id-dijabete b'mod aktar effettiv. għal xiex inositol.

inositol jixtru

Inositol Basics: X'inhu u Kif Taħdem.

Inositol huwa tip ta ' karboidrat jinstab b'mod naturali f'ċertu ikel u jista' jittieħed ukoll bħala suppliment. Għandu rwol importanti fis-sinjalar taċ-ċelluli, li jgħin biex jirregola l-ormoni u proċessi oħra tal-ġisem. Inositol huwa wkoll involut fil- metaboliżmu de karboidrati, lipidi u proteini, li jagħmilha essenzjali għas-saħħa ġenerali għal xiex inositol.

Struttura u Proprjetajiet ta 'Inositol.

Inositol għandu struttura molekulari li tikkonsisti f'disa' atomi tal-karbonju rranġati f'sitt ċrieki b'atomi ta 'ossiġnu fil-kantunieri (cyclohexane). Għandu żewġ stereoisomers: myo-inositol u D-chiro-inositol (INN). Myo-inositol jinstab l-aktar f'sorsi tal-pjanti bħal frott, ħaxix, qmuħ, ġewż, fażola u legumi, filwaqt li d-DCI jinstab l-aktar bħala suppliment tad-dieta effetti sekondarji tal-inositol.

Kif jaħdem l-inositol fil-ġisem.

Fil-ġisem, kemm myo-inositol kif ukoll DCI għandhom rwoli importanti fil-mogħdijiet ta 'sinjalazzjoni taċ-ċelluli li jinvolvu s-sensittività għall-insulina; huma involuti fir-regolazzjoni tal-assorbiment tal-glukosju fiċ-ċelloli billi jattivaw riċetturi speċifiċi fuq il-wiċċ taċ-ċelloli li jippermettu li l-glukożju jidħol fid-demm sabiex ikun jista’ jintuża għall-produzzjoni tal-glukożju. enerġija jew maħżuna bħala glycogen jew xaħam. Myo-inosthiol jaġixxi biex iżid is-sensittività ċellulari għall-insulina, filwaqt li DCI jaġixxi biex inaqqas ir-reżistenza ċellulari għas-sinjali tal-insulina; dan jgħin biex jinżammu livelli normali taz-zokkor fid-demm, u jżommhom f'meded b'saħħithom matul il-ġurnata. Barra minn hekk, iż-żewġ forom ta’ inostiol jgħinu biex jirregolaw il-metaboliżmu tax-xaħam billi jgħinu fit-trasport tal-lipidi bejn iċ-ċelloli u jgħinu biex jitkissru l-aċidi grassi għall-produzzjoni jew il-ħażna tal-enerġija bħala riżerva tat-tessut xaħmi meta jkun meħtieġ għal użu aktar tard waqt perjodi ta’ sforz. stress benefiċċji tal-inositol.

Inositol u dijabete: x'inhuma l-benefiċċji.

Inositol huwa alkoħol taz-zokkor li jinsab f'ħafna ikel u jista' jittieħed ukoll bħala suppliment. Ġie studjat b'mod estensiv għall-benefiċċji potenzjali tiegħu għal nies b'dijabete tat-tip 1, tat-tip 2 u tat-tqala. Il-benefiċċju l-aktar komunement irrappurtat tal-użu tal-inositol huwa sensittività mtejba għall-insulina, li tista 'tgħin biex tnaqqas ir-riskju ta' kumplikazzjonijiet assoċjati mal-ġestjoni tad-dijabete. Barra minn hekk, hemm xi studji promettenti li jissuġġerixxu li l-inositol jista 'jgħin biex jikkontrolla ż-żieda fil-piż u jtejjeb il-kontroll tal-akne. glukożju fid-demm inositol jitilfu l-piż.

Inositol u reżistenza għall-insulina.

Ir-reżistenza għall-insulina sseħħ meta l-ġisem ma jirrispondix sew għall-ormon insulina, li jirriżulta f'livelli għoljin ta 'glukożju fid-demm. Dan jista 'jwassal għal riskju akbar li tiżviluppa dijabete tat-tip 2 jew kundizzjonijiet oħra relatati bħal sindromu metaboliku jew pre-dijabete. Studji wrew li t-teħid ta 'supplimenti ta' inositol jista 'jgħin biex tiżdied is-sensittività għall-insulina u jnaqqas is-sintomi assoċjati mar-reżistenza għall-insulina, li jagħmilha għażla ta' trattament effettiva għal dawk f'riskju li jiżviluppaw kundizzjonijiet relatati mad-dijabete. prezz tal-inositol.

Inositol u Ġestjoni tal-Piż.

Il-ġestjoni tal-piż ħafna drabi hija komponent ewlieni tal-ġestjoni effettiva tad-dijabete; li tkun piż żejjed jista' jkompli jisforza l-kapaċità tal-ġisem li jirregola l-livelli taz-zokkor fid-demm u jżid ir-riskju ta' kumplikazzjonijiet minn kundizzjonijiet relatati mad-dijabete bħal mard tal-qalb jew puplesija. Diversi studji ssuġġerew li t-teħid ta 'suppliment ta' inositol jista 'jgħin biex jippromwovi a telf ta 'piż b'saħħithom mingħajr Effetti sekondarji notevoli; madankollu, jeħtieġ li ssir aktar riċerka qabel ma jkunu jistgħu jsiru xi konklużjonijiet dwar l-effettività tagħha bħala għajnuna għall-ġestjoni tal-piż speċifikament għad-dijabetiċi. inositol jixtru.

Ġestjoni tal-inositol u l-glukożju fid-demm.

Meta niġu għall-kontroll tal-livelli tal-glukożju fid-demm, hemm ħafna aspetti li għandek tikkonsidra, inkluż il-modifika tal- dieta, korsijiet ta 'eżerċizzju, mediċini, eċċ. li jista’ jirriżulta f’kontroll gliċemiku ġenerali aħjar maż-żmien. Barra minn hekk, diversi studji indikaw li dan in-nutrijent partikolari jista 'wkoll ittejjeb il-metaboliżmu kontenut ta 'lipidi, li jista' jkompli jikkontribwixxi għal regolazzjoni gliċemika aħjar myo inositol.

Benefiċċji potenzjali oħra ta 'inositol għad-dijabete.

Minbarra l-promozzjoni ta 'kontroll gliċemiku aħjar, hemm bosta benefiċċji potenzjali oħra assoċjati mal-użu ta' suppliment tal-inositol għal nies bid-dijabete. Pereżempju, xi riċerka ssuġġeriet li tista 'tgħin biex tnaqqas l-infjammazzjoni u l-istress ossidattiv, li jista' jkun marbut ma ' żvilupp ta’ kumplikazzjonijiet assoċjati mad-dijabete. Barra minn hekk, hemm evidenza li tissuġġerixxi li l-inositol jista 'potenzjalment jgħin biex ibaxxi l-livelli ta' glukożju fid-demm waqt is-sawm kif ukoll itejjeb is-sensittività għall-insulina, u jkompli jgħin biex timmaniġġja d-dijabete b'mod effettiv. inositol tiegħi jixtru.

Dożaġġ u sigurtà ta 'inositol.

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ tal-inositol ivarjaw skont il-ħtiġijiet tal-individwu u l-kundizzjonijiet tas-saħħa. Ġeneralment, doża tal-bidu ta’ 2-6 grammi kuljum hija rakkomandata għal individwi li qed ifittxu li jimmaniġġjaw id-dijabete tagħhom bid-dijabete. supplimentazzjoni ta' inositol. Huwa importanti li wieħed jinnota li xi riċerka tissuġġerixxi li dożi ogħla jistgħu jkunu aktar ta 'benefiċċju; għalhekk, jista' jkun meħtieġ li d-doża tiġi aġġustata skont il-ħtiġijiet u s-sintomi uniċi tal-individwu. prezz myo inositol.

Huwa rrakkomandat ukoll li d-dożi jittieħdu waqt l-ikel minħabba li l-ikel jista 'jżid l-assorbiment ta' supplimenti ta 'inositol. Ukoll, xi nies jistgħu jsibuha utli li jaqsmu d-doża tagħhom ta 'kuljum f'żewġ dożi separati: waħda filgħodu u waħda filgħaxija.

Effetti sekondarji potenzjali ta 'inositol.

B'mod ġenerali, l-effetti sekondarji assoċjati ma 'supplimentazzjoni ta' inositol huma ħfief u rari. L-effetti sekondarji l-aktar komuni jinkludu dardir, uġigħ ta’ ras jew sturdament, skumdità fl-istonku jew nefħa, u ħalq xott jew għatx eċċessiv. Jekk iseħħu reazzjonijiet avversi minħabba t-teħid ta 'supplimenti ta' inositol, huwa rakkomandabbli li twaqqaf l-użu immedjatament u tikkonsulta professjonist mediku għal parir dwar aktar azzjonijiet jekk meħtieġ. fuljett ta' myo inositol.

Monitoraġġ tal-użu tal-inositol.

Meta tuża kwalunkwe suppliment jew medikazzjoni biex timmaniġġja d-dijabete (jew kwalunkwe kundizzjoni tas-saħħa oħra), monitoraġġ regolari minn tabib jew professjonist fil-kura tas-saħħa huwa rakkomandat ħafna, peress li jkunu jistgħu jagħtuk parir dwar dożaġġi xierqa, kif ukoll jimmonitorjaw il-progress tiegħek maż-żmien. maż-żmien waqt li tieħu dawn il-mediċini. supplimenti/mediċini. Barra minn hekk, huwa importanti li żżomm kont ta 'kwalunkwe tibdil fil-livelli taz-zokkor fid-demm, kif ukoll sintomi oħra jew effetti sekondarji meta tieħu supplimenti ta' inositol. Dan jgħin biex jiżgura li s-suppliment jgħin b'mod sikur u effettiv fil-ġestjoni tad-dijabete. inositol issa ikel.

inositol jixtru

Fejn tixtri Inositol

Shop Suplementosmaisbaratos.com.br

Loja Suplementosmaisbaratos.com.br huwa ħanut onlajn ibbażat fil-Brażil li jispeċjalizza fil-bejgħ ta 'varjetà ta' supplimenti tas-saħħa, inkluż inositol. Dan is-sit joffri firxa wiesgħa ta 'prodotti u prezzijiet, li jagħmilha faċli li ssib il-prodott it-tajjeb għalik bil-prezz it-tajjeb. Huma joffru wkoll tbaħħir b'xejn fuq ordnijiet ta 'aktar minn R$ 99, li jagħmluhom għażla saħansitra aktar attraenti għal dawk li ma jridux iħallsu żejjed għat-tbaħħir.

Prezz tal-inositol

Inositol huwa disponibbli f'ħafna forom u daqsijiet; madankollu, l-aktar komunement tiġi f'forma ta 'trab jew kapsula / pillola. L-ispiża għal kull flixkun jew kontenitur tvarja skont id-daqs u l-għamla, iżda ġeneralment tvarja minn $ 5- $ 15 għal kull kontenitur (provvista ta '30-90 jum). Il-prezzijiet jistgħu jiżdiedu jekk tixtri kwantitajiet kbar, bħal ordnijiet bl-ingrossa ta 'fliexken/kontenituri multipli f'daqqa, jew jekk qed tfittex formulazzjonijiet speċjali (jiġifieri, marki speċifiċi, eċċ.).

Konklużjoni

Bħala konklużjoni, l-inositol huwa nutrijent importanti li għandu l-potenzjal li jkollu rwol fil-ġestjoni tad-dijabete. Jaħdem billi jgħin biex inaqqas ir-reżistenza għall-insulina u jgħin fil-ġestjoni tal-piż, kif ukoll jappoġġa l-kontroll tal-glukożju fid-demm. Barra minn hekk, jista 'wkoll jipprovdi benefiċċji oħra għal nies bid-dijabete. Id-dożaġġ rakkomandat ta 'inositol huwa bejn 500mg u 2000mg kuljum, għalkemm jistgħu jkunu meħtieġa dożi ogħla skont il-ħtiġijiet individwali. Filwaqt li l-effetti sekondarji huma rari, huwa għaqli li tissorvelja l-użu tal-inositol tiegħek jekk qed tieħu xi mediċini jew għandek xi kundizzjonijiet tas-saħħa sottostanti. Għal kull min qed ifittex sors affidabbli ta 'inositol ta' kwalità għolja bi prezz raġonevoli, Loja Suplementosmaisbaratos.com.br joffri offerti kbar fuq il-prodotti tagħhom. Fl-aħħar nett, l-inkorporazzjoni tal-inositol fid-dieta tiegħek tista 'tkun ta' benefiċċju għall-ġestjoni tas-sintomi tad-dijabete u t-titjib tas-saħħa u l-benessri tiegħek. benesseri ġenerali - allura għaliex ma tippruvax?

Dwar l-Awtur tal-Post